Sanace vlhkého zdiva

PODŘEZÁNÍ ZDIVA ŘETĚZOVOU PILOU

Podřez vlhkého zdiva řetězovou pilou s vložením PE hydroizolační desky, se zaklínováním plastovými klíny o různé tloušťce dle šíře řezu a následnou injektáží drážky maltovou směsí.


PODŘEZÁNÍ ZDIVA DIAMANTOVÝM LANEM

Lanová pila se pro podřez vlhkého zdiva používá při komplikovanějším zdivu je kámen či beton. Sanace pokračuje s vložením PE hydroizolační desky, se zaklínováním plastovými klíny o různé tloušťce dle šíře řezu a následnou injektáží drážky maltovou směsí. 


CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA

Izolaci vlhkého zdiva provádíme pomocí vrtů a následnou tlakovou aplikací speciálního injektážního krému vybraného dle charakteru zdiva, druhu vlhkosti a ostatních podmínek.


SANACE RD A HISTORICKÉHO ZDIVA

Sanace pomocí sanačních omítek, které po rozmíchání s vodou vytvoří ve své struktuře velké množství vzduchových pórů odvádějících vlhkost ve formě vodní páry ze zdiva do okolního prostřední. Zároveň struktura pórů a vlastnosti této omítky zabraňují zanášení solemi či minerály.

Potřebujete poradit?

Vytvořte si webové stránky zdarma!